FOLIEPREEG


Pregen of blinddrukken duidt op  het aanbrengen van reliëf in uw drukwerk. Het reliëf kan zowel naar boven als naar onder geplaatst worden wat hoog- of diepdruk doet ontstaan. Wanneer deze techniek gecombineerd wordt met foliedruk, spreken we van een foliepreeg. Door een blinddruk te voorzien wordt een extra dimensie toegevoegd aan de foliedruk.

In de meeste gevallen kan de folie en de preeg in 1 doorgang aangebracht worden. Dit vraagt dan enkel een aanpassing van de cliché waardoor de meerkost beperkt blijft. Afhankelijk van het ontwerp is het soms meer opportuun of technisch noodzakelijk om de folie en de preeg in 2 aparte doorgangen aan te brengen. We zoeken voor u steeds de meest geschikte en kostenefficiënste productiewijze voor elk specifiek ontwerp.